พัฒนาการของทารกในครรภ์ 9 เดือน

พัฒนาการของทารกในครรภ์

เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ แน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ ต้องอยากรู้ว่าเจ้าตัวน้อยในครรภ์นั้น ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง บทความนี้จะเล่าถึง พัฒนาการของทารกในครรภ์ 9 เดือน ของการตั้งครรภ์

ในช่วงเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์จะมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตอย่างไรบ้าง สิ่งใดที่คุณแม่พึงระวังและเตรียมตัวเมื่อตั้งครรภ์ในช่วง 9 เดือน

พัฒนาการทารกในครรภ์ 9 เดือน

เดือนสุดท้ายของการอยู่ในครรภ์ ทารกมีขนาดเท่าลูกแตงโม เข้าสู่เดือนที่ 9 หรือครรภ์ 36 สัปดาห์ ทารกมีความยาว 50 ซม. น้ำหนัก 3000-3500 กรัม ผิวตึงเรียบไม่ย่น มีสีชมพู ปอดทำงานสมบูรณ์พร้อมสำหรับการหายใจได้เองเมื่อคลอด มีผมยาว 3-4 ซม. ในช่วงนี้ทารกพร้อมคลอดตลอดเวลา เนื่องจากกลับหัวและอยู่ในท่าเตรียมพร้อมคลอด หากทารกไม่อยู่ในท่านี้ค่อนข้างอันตรายมากเมื่อคลอด คุณหมออาจพิจารณาให้คลอดด้วยวิธีการอื่น เช่น ผ่าคลอด เป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาความพร้อมของร่างกายคุณแม่ด้วย

พัฒนาการของทารกในครรภ์

พัฒนาการคุณแม่ตั้งครรภ์ 9 เดือน

ในเดือนนี้ท้องคุณแม่มีขนาดใหญ่มาก เดินไปมาลำบาก คุณแม่อาจมีความวิตกกังวลเนื่องจากภาวะใกล้คลอด อาจทำให้นอนไม่หลับ หรือหลับไม่สนิทเนื่องมีอาการท้องแข็ง หรือ เจ็บเตือน คุณแม่ควรหาเวลาพักผ่อน งีบระหว่างวัน ให้มากเพื่อให้ร่างกายไม่อ่อนเพลีย ในช่วงนี้คุณแม่บางคนอาจรู้สึกหายใจโล่งขึ้น เนื่องจากหัวลูกไม่กดทับกะบังลม

สุขภาพคุณแม่ตั้งครรภ์ 9 เดือน

ช่วงนี้คุณแม่ควรฝึกการหายใจเพื่อเตรียมพร้อมคลอด โดยมีวิธีการดังนี้

หายใจล้างปอด คือ การสูดหายใจลึกๆ ให้รู้สึกว่าพุงป่อง แล้วผ่อนลมหายใจออกทางปาก

หายใจระดับอก คือ หายใจแค่ระดับอก โดยสังเกตว่าอกพองขึ้นจากนั้นหายใจออกทางปากช้าๆ

หายใจระดับคอ คือ การหายใจถี่เร็วๆ โดยสูดลมเข้าถึงแค่คอแล้วหายใจออก

หากคุณแม่เริ่มรู้สึกปวดท้องเนื่องจากมดลูกหดตัว ให้หายใจล้างปอด 1 ครั้ง จากนั้นหายใจระดับอก นับ 1-2-3 แล้วค่อยผ่อนออก ทำซ้ำ6-9 ครั้ง เมื่อมดลูกเริ่มคลายตัว ให้หายใจล้างปอดอีก 1 ครั้ง

ส่วนการหายใจระดับคอ ใช้เมื่อคุณแม่ปวดท้องมากอยากเบ่งคลอด แต่ปากมดลูกยังไม่เปิด คุณหมอจะยังไม่ให้เบ่ง ให้คุณแม่หายใจระดับคอไว้ จะช่วยบรรเทาอาการปวดและรอจนปากมดลูกพร้อมได้

พัฒนาการของทารกในครรภ์

ข้อระวังครรภ์ 9 เดือน

เนื่องจากในช่วงนี้คุณแม่คุณลูกอยู่ในระยะพร้อมคลอดเมื่อไหร่ก็ได้ ดังนั้นคุณแม่ต้องเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลา วางแผนเส้นทางการไปโรงพยาบาล รวมถึงจัดเตรียมกระเป๋าสำหรับคลอด และระมัดระวังเรื่องการเข้าห้องน้ำ หมั่นสังเกตอาการก่อนคลอด เช่น น้ำเดิน มีเลือดออก เป็นต้น

สรุปพัฒนาการของทารกในครรภ์ 9 เดือน

ในเดือนนี้ลูกจะดิ้นน้อยลงมาก แพทย์จะนัดตรวจบ่อย เกือบทุกสัปดาห์ เพื่อวัดความพร้อมของร่างกาย รวมถึงตรวจภายในเพื่อวัดขนาดของปากมดลูกเพื่อประเมินวิธีการคลอด อาจมีการให้คุณแม่จดความถี่ของการบีบตัวของมดลูก เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการคลอด