วิธีการเลี้ยงเด็ก 9 เดือน – 3 ปี

วิธีการเลี้ยงเด็ก 9เดือน – 3ปี มีสิ่งที่พ่อแม่พึ่งระวังอย่างไรบ้าง และจะมีวิธีการรับมือกับลูกอย่างไร เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อลูกในอนาคต  เด็กในวัย 9 เดือน – 3 ปี เริ่มสื่อสารได้ รับประทานอาหารเหมือนผู้ใหญ่ ดังนั้น พ่อแม่ต้องใส่ใจเรื่องอาหารและโภชนาการของเด็กเป็นพิเศษ รวมถึงการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้ลูกอย่างเหมาะสม

วิธีการเลี้ยงเด็ก 9 เดือน – 3 ปี

วิธีการเลี้ยงเด็ก 9เดือน – 3ปี ไม่ใช่เรื่องยาก หากพ่อแม่มีความเข้าใจ และมีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอ ก็จะสามารถนำมาปรับใช้ในการเลี้ยงลูกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

อาหารสำหรับเด็กวัย 9 เดือน – 3 ปี

การเลี้ยงเด็กในวัย 9 เดือน – 3 ปี เน้นการรับประทานอาหารเป็นมื้อหลัก ให้ครบ 3 มื้อ ทานนมเป็นมื้อเสริม เน้นทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ รับประทาน ผัก ผลไม้ ในปริมาณที่เหมาะสมและหลากหลาย ไม่ควรทานอย่างเดียวซ้ำๆ เนื่องจากหากทานมากเกินไปอาจทำให้ลูกแพ้ได้ เสริมอาหารตามที่แพทย์แนะนำในแต่ละช่วงวัย สัดส่วนปริมาณอาหารขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคน ไม่เท่ากัน เพียงรับประทานให้อิ่ม น้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และระบบขับถ่ายเป็นปรกติ ก็เพียงพอแล้ว

วิธีการเลี้ยงเด็ก 9 เดือน – 3 ปี

การเรียนรู้ของ เด็กในวัย 9 เดือน – 3 ปี

เด็กในวัย 9 เดือน 3 ปี เป็นวัยกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เด็กในวัยนี้จะเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นหลัก และจะสังเกตและเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ บุคคลในครอบครัว ดังนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องพึงระวังในเรื่องการแสดงออกเมื่ออยู่ต่อหน้าบุตรหลาน

ลูกจะเรียนรู้ได้ดีเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ที่ลูกรู้สึกปลอดภัย มีความกระตือรือร้นกับสภาพแวดล้อมรอบตัว พ่อแม่จึงต้องจัดสรรสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และปลอดภัยต่อการเรียนรู้ของลูก

วิธีการเลี้ยงเด็ก 9 เดือน – 3 ปี

สิ่งที่มีความสำคัญเกี่ยวกับ การเลี้ยงเด็กในวัย 9 เดือน – 3 ปี ได้แก่

ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว

ลูกต้องรู้สึกว่าตัวเองได้รับความรักจากครอบครัว เรียนรู้ความไว้วางใจ เรียนรู้การรักตัวเอง รักคนในครอบครัว ดังนั้น ครอบครัวจึงต้องให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็กอย่างเต็มที่

ภาษาและการสื่อสาร

การรับฟังเด็กและให้ความสนใจเมื่อเด็กพูด รวมถึงการกระตุ้นทักษะด้านการสื่อสารด้วยการร้องเพลง การฝึกพูด หรือการอ่านนิทานให้ฟัง การทำไปพร้อมๆ กันกับเด็กจะช่วยเสริมพัฒนาการได้อย่างรวดเร็ว

วิธีการเลี้ยงเด็ก 9 เดือน – 3 ปี

สถานที่ สภาพแวดล้อม

เด็กจะเรียนรู้จากสิ่งของรอบตัว บ้าน ต้นไม้ โต๊ะ เก้าอี้ เด็กจะเกิดภาพจำจากการเปรียบเทียบสิ่งของ เช่น โต๊ะใหญ่กว่าเก้าอี้ ฉันตัวใหญ่กว่าเก้าอี้ โต๊ะใหญ่กว่าฉัน เป็นต้น เมื่อเกิดการเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวแล้ว หลังจากนั้นจะเริ่มขยายวงกว้างไปสู่ภายนอก เช่น สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ดังนั้น พ่อแม่ต้องหมั่นพาเด็กออกไปสำรวจสิ่งรอบตัวนอกบ้าน เพื่อเปิดโลกให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งใหม่ผ่านสภาพแวดล้อมรอบตัว

วิธีการเลี้ยงเด็ก 9 เดือน – 3 ปี

สุขภาพ สมรรถภาพทางกาย

วิธีการเลี้ยงเด็ก 9 เดือน – 3 ปี ที่ดีที่สุด โดยผ่านการเล่น ดังนั้น หากต้องการเสริมสมรรถภาพร่างกายลูกให้แข็งแรง ก็ต้องหมั่นออกกำลังกาย ซึ่งการออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับเด็กวัยนี้ ก็คือ การเล่นแบบต่างๆ การเล่นหลายๆแบบ จะช่วยพัฒนาทักษะและเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง

วิธีการเลี้ยงเด็ก 9 เดือน – 3 ปี

ข้อที่พึงปฏิบัติสำหรับ การเลี้ยงเด็ก 9 เดือน – 3ปี ดังนี้

  • อ่านหนังสือให้ลูกฟัง การฝึกลูกให้รักการอ่านเป็นเรื่องสำคัญ ควรฝึกตั้งแต่เด็กเล็ก อ่านเมื่อมีเวลาว่าง หรือก่อนเข้านอน
  • ถามเด็กด้วยคำถามปลายเปิด เพื่อให้เด็กได้พูดตามที่คิด เพื่อให้พ่อแม่เข้าใจว่าลูกรู้สึกอย่างไร
  • สอนลูกให้ทำงานบ้าน การทำงานบ้านเป็นการฝึกทักษะ EF ที่สำคัญมาก โดยพ่อแม่สามารถทำเป็นตัวอย่างตั้งแต่ลูกยังเล็ก พอโตมาก็สอนให้ทำตาม ทำไปด้วยกัน ลูกจะฝึกความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินัย
  • สอนให้เล่นกับคนอื่น การปล่อยให้ลูกได้เล่นกับเพื่อนหรือคนอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว จะช่วยเรื่องการแบ่งปัน การปรับตัว และมิตรภาพ
  • พูดคำไหนคำนั้น การฝึกวินัยเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นรากฐานที่ดีให้ลูกในอนาคต พ่อแม่ต้องมีวาจาสิทธิ์ คือ รับปากอะไรกับลูกไว้ ต้องทำตามที่พูด ลูกจะเรียนรู้และปฏิบัติตาม เมื่อพ่อแม่รักษาสัญญา
  • อยู่กับลูกทุกช่วงเวลา เมื่อลูกอารมณ์ไม่ดี พ่อแม่ควรเป็นผู้ฟังที่ดี เมื่อลูกโมโห หรือโกรธ ควรปล่อยให้ลูกแสดงอารมณ์ออกมา แล้วค่อยๆปรับพฤติกรรมให้แสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม พร้อมอธิบายให้ลูกเข้าใจเมื่อหายโกรธแล้ว
  • กำหนดเวลาที่แน่นอน กำหนดตารางเวลาง่ายๆให้ลูกปฏิบัติ เช่น เวลากินข้าว เวลาเล่น เวลานอน เวลาอาบน้ำ แล้วทำตามนั้น โดยพ่อแม่ต้องมีความเด็ดขาด