วิธีการเลี้ยงเด็กแรกเกิด – 9 เดือน

การเลี้ยงเด็กวัยแรกเกิด – 9 เดือน ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก พ่อแม่ต้องมีความรู้เรื่อง วิธีการเลี้ยงเด็กแรกเกิด เป็นอย่างดี  เด็กในแต่ละช่วยวัยมีการเจริญเติบโตและความต้องการที่แตกต่างกัน พ่อแม่ จึงต้องเข้าใจหลักด้านพัฒนาการพื้นฐานของเด็ก เพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในเรื่อง การเลี้ยงดูเด็ก อย่างถูกวิธี

วิธีการเลี้ยงเด็กแรกเกิด

การเลี้ยงเด็ก ที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนั้น ไม่มีวิธีการที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการปรับใช้ของแต่ละคน และขึ้นอยู่กับตัวเด็กด้วยเพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งทางด้านร่างกาย และพัฒนาการ ดังนั้น พ่อแม่ต้องคอยปรับ วิธีการเลี้ยงเด็ก ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเหมาะสมกับตัวเด็กเอง

วิธีการเลี้ยงเด็กวัยแรกเกิด – 9 เดือน ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากในการวางรากฐานในด้านพัฒนาการที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ดังนั้นพ่อแม่ จึงต้องให้ความรัก ความอบอุ่น และการดูแลเอาใจใส่ อบรมเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด  ต้องมีความรู้เรื่อง วิธีการเลี้ยงเด็กแรกเกิด – 9 เดือน เป็นอย่างดีด้วย

วิธีการเลี้ยงเด็กแรกเกิด – 9 เดือน ที่ต้องรู้ ข้อที่พึงระวัง และสิ่งที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ดังนี้

วิธีการเลี้ยงเด็กแรกเกิด

อาหาร – นมแม่คืออาหารมื้อแรกของลูก เด็กในวัยแรกเกิด- 6 เดือน ให้กินนมแม่อย่างเดียว ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำว่า “ให้นมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และนมแม่ร่วมกับอาหารเสริมนานจนถึง 2 ปี หรือมากกว่า” คุณแม่จึงควรให้ลูกดูดนมทันทีหลังคลอด โดยให้ดูด 8-12 ครั้ง/วัน ก่อนให้นมต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง และทำความสะอาดหัวนม เช้า-เย็น ขณะอาบน้ำ

วิธีการเลี้ยงเด็กแรกเกิด

สำหรับเด็ก 6 เดือนขึ้นไป สามารถทานอาหารเสริมร่วมกับการให้นมได้ โดยในช่วงแรกยังต้องเป็นอาหารแบบปั่นหรือบดละเอียด ให้เริ่มทานจากน้อยๆก่อน มื้อแรกเริ่มที่ 6 เดือน ให้ทานเพียงช้อนเดียว และให้ทานเพียง 1 มื้อ หลังจากนั้น ค่อยๆ เพิ่มปริมาณ พร้อมกับเพิ่มมื้ออาหาร ทั้งนี้ต้องคอยสังเกตการแพ้อาหารของลูกด้วย

ดังนั้นแนะนำให้ค่อยๆลองเปลี่ยนหรือเพิ่มส่วนผสมในอาหารไปทีละอย่าง เช่น มื้อแรก ข้าว+นมแม่ / วันต่อไป ข้าว+นมแม่+ไข่แดง /วันต่อไป ข้าว+นมแม่+ไข่แดง+ปลา เป็นต้น

วิธีการเลี้ยงเด็กแรกเกิด

การจับลูกเรอ

เด็กทารกไม่ว่าวัยไหน ตั้งแต่คลอดจนโต ต้องให้เรอหลังมื้ออาหาร หรือหลังทานนม เพราะจะเป็นการช่วยเอาลมออกจากกระเพาะอาหารของทารก ยิ่งในช่วยวัยเด็ก ทารกมีกระเพาะที่เล็กและมีพื้นที่จำกัด ขณะที่ทานนมจะเอาลมเข้าไปด้วย จึงต้องให้เรอเพื่อให้สบายท้อง และไล่ลมออกเพื่อให้สามารถกินนมต่อได้ นอกจากนี้การไม่เรอหลังมื้ออาหารจะทำให้เด็กรู้สึกอึดอัด ไม่สบายท้อง นอนหลับไม่สนิท

การจัดท่านอน

ท่านอนทารกเป็นเรื่องสำคัญมาก หากจัดท่านอนไม่ถูกต้องอาจเป็นอันตรายต่อทารกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3 เดือนแรก เป็นภาวะที่บอบบางและต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด คุณพ่อคุณแม่จึงต้องรู้หลักการจัดท่านนอนที่ถูกต้องและต้องคอยสังเกตว่าลูกนอนอยู่ในท่าที่ถูกต้องหรือไม่ ท่านอนที่ถูกต้อง คือ นอนลำตัวหงายหันหน้าไปทางด้านใดด้านหนึ่ง ท่านอนหงายตะแคงหน้าจะช่วยลดความเสี่ยงในการไหลตาย (SIDS) เพราะจะช่วยให้ทารกหายใจสะดวก ป้องกันการสำลักนม แต่หากพ่อแม่ท่านใดกังวลว่าจะทำให้ลูกหัวเบี้ยวหัวแบน ก็ต้องคอยจับศีรษะทารกสลับด้านบ่อย ๆ ระหว่างการนอน (แต่ไม่ควรบ่อยเกินไป เนื่องจากอาจรบกวนการนอนของทารก)

วิธีการเลี้ยงเด็กแรกเกิด

ท่านอนที่ควรระวัง

ท่านอนคว่ำ  – ไม่ปลอดภัย เนื่องจากจะขัดขวางทางเดินทางใจ อาจเกิดภาวะไหลตาย (SIDS)
ท่านอนหงาย – อาจเกิดการสำลักน้ำนม

การอาบน้ำ การอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายเด็กแรกเกิด – 9 เดือน ให้อาบน้ำ เช้า-เย็น โดยใช้น้ำอุณหภูมิห้อง หรืออุ่นกว่าปกติเพียงเล็กน้อย (ไม่ร้อนเกินไปเนื่องจากจะทำให้เกิดการอักเสบผิวหนังได้) ใช้สบู่เหลว แบบอาบ-สระ สำหรับเด็ก หลังอาบน้ำซับตัวให้แห้ง และอย่าลืมทำความสะอาด ตา หู จมูก สะดือ อวัยวะจุดซ่อนเร้นต่างๆ ด้วย

วิธีการเลี้ยงเด็กแรกเกิด

พ่อแม่ต้องคอยระวังเรื่องการแพ้สบู่ของลูก ต้องสังเกตตัวลูกหลังอาบน้ำหากมีผื่นแดง หรือตุ่มขึ้น ให้หยุดการใช้งานก่อนและให้อาบน้ำเปล่าเท่านั้น หากลูกมีอาการดีขึ้นหรือหายภายใน 2-3 วัน แสดงว่าเกิดจากการแพ้สบู่ ให้ลองเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นแทน